HUKUKİ AÇIKLAMALAR

https://www.nautiqueyachting.com web sitesinin kullanım ve gizlilik şartları ile ilgili tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre:

web sitesi: https://www.nautiqueyachting.com adresindeki web sitesidir.

nautiqueyachting.com : web sitesinin sahibi olan nautiqueyachting.com anlamına gelir. Kullanıcı(lar): kayıt formunda talep edilen bilgileri kendi istekleriyle vererek web sitesine kayıt olan ya da kişisel bilgilerini vermeden siteyi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişilerdir.

Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, nautiqueyachting.com veya direktörleri, çalışanları, temsilcileri ya da içerik sağlayıcıları ile nautiqueyachting.com'in herhangi bir ana şirketi veya grup şirketinin, nautiqueyachting.com veya üçüncü kişilere ait beyan, bilgi, yorum, görüş, haber, resim, şekil, grafik ve diğer içeriklerden, bu içeriklerin sağlanmasındaki gecikme ve aksaklıklardan, içeriğin kullanılmasından ve içeriğe güvenilerek yapılan edimlerden ve kullanım ya da gizlilik şartlarını okumama ve uygulamamalarından ötürü uğrayacakları maddi ve manevi zararlara ya da potansiyel, doğrudan veya dolaylı kayıplara ilişkin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve beyan ederler. Bunun yanı sıra, nautiqueyachting.com web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu veya yeterliği konusunda hiçbir güvence vermemektedir.

Kullanıcılar,nautiqueyachting.com veya direktörleri, çalışanları, temsilcileri ya da içerik sağlayıcıları ile nautiqueyachting.com'un herhangi bir ana şirketi veya grup şirketinin,nautiqueyachting.com logosu veya web sitesi sayfalarının başka bir web sitesinde herhangi bir şekil altında kullanılmasından, üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yüklenmiş içeriklerden ya da genel internet kullanımından ötürü herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar, web sitesi kullanım ve gizlilik koşullarının herhangi bir zamanda nautiqueyachting.com tarafından değiştirilebileceğini ve güncellenebileceğini, kullanıcıların web sitesini ziyaret ederek bu değişiklik ve güncellemeleri onaylamış sayılacaklarını kabul ederler. Kullanıcılar, nautiqueyachting.com'deki herhangi bir açık pozisyona başvurmak ve/veya kendileri hakkında tanıtım yazıları yazmak için web sitesine kayıt yaptırırken ya da kullanım tercihlerinin takip edilebilmesi amacıyla kişisel bilgilerinin toplanabileceğini, siteyi kullanarak bu işleme rıza ve onay vermiş sayılacaklarını kabul ederler. Bu bilgiler kullanıcıları daha iyi anlamak, tercihleri ve şikayetleri doğrultusunda daha iyi hizmet sağlamak ve yaklaşan etkinlikler ya da web sitesindeki değişiklikler konularında bilgilendirmek için kullanılacaktır. Kullanıcılar, bu bilgilerin nautiqueyachting.com veritabanında gizli olarak tutulacağını ve üçüncü kişilerle ticari amaçlar için paylaşılmayacağını onaylamaktadır. nautiqueyachting.com bu bilgileri grup şirketleriyle ya da hukuki zorunluluk üzerine resmi makamlarla paylaşabilir. Kullanıcılar, web sitesine girdikleri kişisel bilgileri güncelleyebileceklerini, doğru ve açık bilgi vermelerinin hukuki uyum açısından önemli olduğunu ve yanlış bilgi vermelerinin sonuçlarından münhasıran kendilerinin sorumlu olacağını beyan ederler.

Kullanıcılar, web sitesinin başka web sitelerine ve internet içeriklerine bağlantılar içerebileceğini ve bu içeriklerin kontrolü, doğruluğu ya da yeterliği üzerinde nautiqueyachting.com'in herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını, bu sitelerdeki bilgi doğruluğu veya gizliliğinin nautiqueyachting.com tarafından garanti edilemeyeceğini ve bu doğrultuda içerik için sorumluluk üstlenilemeyeceğini kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, bu tür web siteleri ve içerikleri kullanımlarından doğan maddi ve manevi zararlara ya da potansiyel, doğrudan veya dolaylı kayıplara ilişkin nautiqueyachting.com tarafından herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenilmeyeceğini kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar, web sitesinde nautiqueyachting.com ya da üçüncü kişilere ait beyan, bilgi, yorum, görüş, haber, resim, şekil, grafik ve diğer içerikler bulunabileceğini ve bu tür içeriklerin firi mülkiyet haklarının, ilgili fikri mülkiyet yasaları doğrultusunda nautiqueyachting.com'e ait olduğunu beyan ve kabul ederler. Bu içerikler nautiqueyachting.com'in rızası olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, kullanıma açılamaz veya herhangi bir müdahaleye tabi tutulamaz.

Kullanıcılar, web sitesine erişmeden önce kullanım şartlarını okuduklarını ve yukarıdaki maddelere uyum sağlayacaklarını dönüşü olmaksızın beyan, kabul ve taahhüt ederler. Burada yer alan konulardan dolayı çıkan uyuşmazlıklarda türkiye istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.